IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Велигденска честитка

Конференција за женско претприемништво и пристап до капитал

Конференцијата, која се одржа на 03.03.2020 год (вторник), во хотел „Порта“ во Скопје, со почеток во 10:00 часот, имаше фокус за поддршката на женското претприемништво во државата и регионот, вмрежување на жените претприемачи на регионално ниво и презентација на мерките за пристап до финансии што се нудат во нашата држава, при што свое присуство имаше и НЕКСТ-ЕМ дооел.

Презентација на Петтиот извештај за работата на АВМУ и АЕК

Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, имаа презентација на петтиот периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), во рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch“.

Среќни празници

Парафискалните давачки - товар за компаниите

На покана на Finance Think, НЕКСТ-ЕМ дооел присуствуваше на презентирање на студијата Експлоративна анализа на парафискалните давачки за малите и средните претпријатија, изработена од Finance Think, која се одржа на 25 Декември 2019 год. во Хотел Мериот.

     
Syndicate content