IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Мµ Hotspot

Мµ Hotspot - Комплетно решение за јавен интернет хотспот

Пристапот на интернет на јавни места претставува предизвик на 21 век. Мобилноста на луѓето налага интернетот да биде достапен насекаде. Сите кафулиња, ресторани, хотели, клубови и слични јавни објекти се места каде што интернет пристапот ги прави посебни, ин, посетувани. Нашето решение за јавен хотспот овозможува постојната интернет врска во Вашиот објект (АДСЛ, кабелски, Wireless, изнајмена линија) да ја направите достапна на Вашите посетители, деловни партнери, пријатели.

Едноставното решение овозможува целосна контрола кон пристапот на интернет, со можност за печатење на тикети кои имаат ограничување временско и/или ограничување според количината на направен трансфер на податоци. Дополнителна можност е целосното прилагодување на почетната страница која се прикажува кај секој корисник, со што се овозможени дополнителни маркетинг елементи.

За да можете да го користите овој продукт потребно е да поседувате рутер од листата на компатибилни рутери, а доколку сеуште немате набавено рутер Ви стоиме на располагање истото да го направите во комплет по пониски цени, или ќе ви дадеме на користење рутер за цело време додека го користите овој продукт.

 

Цена за користење на хотспот услуга: 2000 ден + 18% ДДВ месечно
Корисникот е должен да обезбеди рутер на кој ќе биде инсталиран софтверот за хотспот. Доколку корисникот не поседува компатибилен рутер истиот може да го купи по повластени цени или пак да го земе на користење за цело траење на договорот.
Листа на компатибилни рутери:
Модел Куповна цена Цена за месечно користење
Linksys WRT54GL 4000 ден + 18% ДДВ 400 ден + 18% ДДВ
Asus WL-500G Premium 4580 ден + 18% ДДВ 500 ден + 18% ДДВ
Buffalo WHR-HP-G54DD / /
За плаќање на годишно ниво одобруваме попуст 10%