IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

SSL

НЕКСТ-ЕМ дооел како партнер на светската компанија GlobalSign Ви ги нуди следните нивни производи

GlobalSign нуди поедноставена класификација на SSL сертификати – кои се поделени во три новодефинирани SSL класи за Валидација на Домен (DomainSSL) која се издава за 5 или помалку минути, Валидација на Организација (OrganizationSSL) и Проширена Валидација (EV SSL - ExtendedSSL) која ја активира зелената лента во делот на адресата во новите генерации на интернет прелистувачи.

  DomainSSL OrganizationSSL ExtendedSSL
намена ... Единечни или сеопфатни индивидуални SSL сертификати Единечни или сеопфатни индивидуални SSL сертификати Единечни или сеопфатни индивидуални SSL сертификати
Го активира жолтиот катанец во прелистувачот Да Да Да
Ја активира зелената лента во делот на адресата
Не Не

Зелена лента

Да

Овозможува моќна SGC Безбедност Да Да Да
Јачина на енкрипција Минимум 128 битна до 256 битна. Издаден од 2048 битен SHA-1 Root CA Минимум 128 битна до 256 битна. Издаден од 2048 битен SHA-1 Root CA Минимум 128 битна до 256 битна. Издаден од 2048 битен SHA-1 Root CA
Барања за верификација Верификација на домен Верификација на организација Проширена верификација на организација
Период на валидност 1-5 години 1-5 години 1-2 години
Брзина на издавање 5 минути 1-2 работни дена 3-4 работни дена
Обезбеден GlobalSign печат за Вашата веб страна SSL печат SSL печат SSL печат
Неограничено реиздавање / замени Да Да Да
Гаранција (осигурување) $10,000 $100,000 $250,000
Бесплатна поддршка Да Да Да
Поддршка од сите интернет прелистувачи Да Да Да
Поддршка од мобилни уреди Да Да Да
Бесплатна проверка на инсталација Да Да Да