контакт

Kонтактирајте не денес и добијте го Вашето решение

Контакт


Телефон

тел.02/255-00-98
факс 02/255-00-97

Депонент на НЛБ Банка АД Скопје
Жиро сметка 210-0613268501-70
Девизна сметка МК07 210-300000402318
Даночен број МК 4030006601449

Адреса

ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ
Жегљане 23 б , 1000 Скопје