The IT technology goes ahead and we are following it, so the only thing left to you is to follow us.

With us you take an IT step - FORWARD!

Студентска пракса

Од Април 2009, НЕКСТ-ЕМ дооел нуди можност за студентите на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ за вклучување во проектите кои се во тек преку одржување на студенска пракса. Најдобрите студенти имаат шанса да работат на конкретен проект од интерес со што ќе можат практично да ги применат своите знаења со кои се стекнале.

Заинтересираните студенти може да се обратат во студентската служба на ЕУРМ за повеќе детали.