Дигитализација и финансирање на бизниси Програмата за Развој на Обединетите Нации во соработка со Националната Платформа за Жени Претприемачки организираа […]