Учество на јавната презентација на Стратегијата на АЕК за периодот 2012 - 2016 година

Менаџерскиот тим на НЕКСТ-ЕМ дооел, на покана на Агенцијата за електронски комуникации учествуваше на јавната презентација на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година која се одржа на 15 Февруари 2012 година  во Амфитеатар 1 на М6-Едукативен  Центар во Скопје.

На презентацијата на стратегијата активно учество со свои коментари и предлози земаа сите нотифицирани оператори во Република Македонија.