Стартуван новиот сервис за мониторинг

Партнерството на НЕКСТ-ЕМ дооел со Panopta LLC резултираше со старт на новиот сервис за мониторинг кој на корисниците ќе им понуди во реално време да ја следат состојбата на своите веб страни.

Повеќе информации за сервисот можетe да видите на следната локација.