Работилница за СТЕМ и ИКТ примена во претприемништво – Скопје

На 28.09.2018 година, од 09:00 до 14:00 часот во хотел Порта, Скопје, се одржа и првата работилница за СТЕМ и ИКТ примена, со поттикнување на користење на нови технологии и СТЕМ полиња во претприемништвото, каде свое учество имаше и НЕКСТ-ЕМ.

Прва работилница, од предвидените осум состаноци, во сите 8 (осум) плански региони, со девојки и жени претприемачки (постоечки и потенцијални), на возраст 18+ и е во рамки на проектот „WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност“, финансиран од Европската Унија.