Работилница за старт-ап, бизнис, крафтс во Скопје

На 27.06.2018 година, од 09:00 до 17:00 часот во хотел Порта, Скопје,  се одржа и последната работилница за старт-ап, бизнис, крафт, од проектно зацртаните 9 (девет), каде свое учество имаше и НЕКСТ-ЕМ.

Проектот WE MAKE го спроведуваат GTF – Иницијативата за одржлив раст од Република Хрватска и Здружението на бизнис жени, финансирани од Европската Унија, преку ИПА програмата, во текот на целата 2018 и дел од 2019 година. Активностите на проектот ,,WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност”, е финансиран од Европската Унија. На настанот свое учество имаа и Валентина Дисоска, Драгана Гаќева и предавачот Кристина Јовевска.