Работилница за градење на капацитети на жени претприемачки

Програмата за Развој на Обединетите Нации во соработка со Националната Платформа за Женско Претприемништво организираше еднодневна работилница за градење на капацитетите на жените претприемачки која се одржа на 04.12.2023 со почеток во 10 часот во Хотел Арка во Скопје. Во последните три месеци УНДП работеше на изготвување на анализа која ќе ги утврди пречките, системските недостатоци и проблемите со кои се среќаваат жените претприемачки при формирањето на нивните компаниии и развојот на нивниот бизнис, особено во делот на зеленото и енергетски ефикасното производство. Анализата беше направена во широка консултација на различни засегнати страни, жени претприемачки и организации кои се дел од еко системот во кои функционираат жените претприемачки. Врз основа на наодите од ова анализа беше развиена програма за градење на капацитетите на жените претприемачки. Со таа цел, се организираше и оваа еднодневна работилница фокусирана на дигитализација, финансии и оформување на цени, циркуларна економија, зелено финансирање и како Целите за одржлив развој можат да помогнат во развој на бизнисите и приватниот сектор. Обуката  ја водеше  г-дин Алескандар Целески, Национален консултант.На работилницата  свое учество имаше и НЕКСТ-ЕМ дооел.