Партнерски договор со CLEAR CENTER

НЕКСТ-ЕМ дооел потпиша партнерски договор со CLEAR CENTER за користење на нивните услуги во полето на менаџирање на мрежата.

Нивниот оперативен систем е интегриран софтвер кој користи едноставни алатки со кое се олеснува менаџирањето на мрежата.

www.clearcenter.com