Изработка на веб портал за ЕУРО - ФАРМ

НЕКСТ-ЕМ дооел го комплетираше новиот веб потрал за една од најголемите фармацевтски компании, ЕУРО – ФАРМ од Битола. Особено внимание беше посветено на можноста преку порталот корисниците на ланецот аптеки ЕУРО – ФАРМ да бидат во постојана комуникација со стручните лица на компанијата.

Исто така беше изработен специјален систем преку кој партнерите на компанијата можат да направат нарачки за производи од широката палета на производи за која ЕУРО – ФАРМ е ексклузивен застапник.