ДЗЛП – Завршна конференција

Дирекцијата за заштита на лични податоци и Норвешкиот орган за заштита на личните податоци – Datatilsynet  одржаа завршна кoнференција на проектот„Техничка помош за зајакнување на организациските и институционалните  капацитети за заштита на личните податоци“.
Конференцијата беше посветена на темата: „Предизвиците на социјалните мрежи поврзани со приватност” и „Дали сме сите во Cloud?!”

Презентација на проектните резултати, отворена за јавноста,  се одржа со почеток од 11.00 часот на 12.11.2014 (среда) во сала за презентации на шести кат во Агенција за електронски комуникации, АЕК (Кеј Димитар Влахов број 21).
На покана на Дирекцијата за заштита на лични податоци, свое присуство имаше и НЕКСТ-ЕМ дооел.