Бизнис посета на Франција

Менаџерскиот тим на НЕКСТ-ЕМ дооел во периодот од 21-ви до 31-ви март 2008 година беше во неофицијална посета на Република Франција.

За време на посетата беа остварени неколку неформални средби со потенцијални бизнис партнери на кои беа договорени насоките за понатамошна деловна соработка.