АЕК – Прв јавен состанок за 2016 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на Првиот јавен состанок за 2016 год. кој се одржа на 08 Јуни 2016 год. со почеток во 10 ч. во административната зграда на АЕК – Бизнис сала.

На овој состанок имаше презентации од советници и раководители на сектори на АЕК, состојбата на пазарот за електронски комуникации, промена во регулативата на АЕК и предизвиците во планирањето на радиофреквенциите и заштитата на правата на крајните корисници.