АЕК – Прв јавен состанок за 2013 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на Вториот јавен состанок за 2013 год. кој се одржа на 26 Декември 2013 год. со почеток во 10 ч. во новата административна зграда на АЕК – Бизнис сала.

Транспарентното работење на АЕК, а се со цел да на сите заинтересирани страни им овозможи, информирање и  запознавање со нејзината работа, планови и  насоки, но и интересни панел дискусии со цел активно вклучување на претставници од операторите и инвеститорите, околу аналитичкиот осврт на пазарот, поттикнување на инвестициите на пазарот – иновации, како и, колку регулацијата може да придонесе за истото.