АЕК – Втор јавен состанок за 2016 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на Вториот јавен состанок за 2016 год. кој се одржа на 22 Декември 2016 год. со почеток во 10 ч. во административната зграда на АЕК – Бизнис сала.

На овој состанок имаше презентации од советници и раководители на сектори, и тоа за Годишната програма на АЕК за 2017 год., параметрите за квалитет на јавните мобилни комуникациски услуги и заштитата на правата на крајните корисници.