АЕК – Втор јавен состанок за 2014 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на Вториот јавен состанок за 2014 год. кој се одржа на 23 Декември 2014 год. со почеток во 10 ч. во новата административна зграда на АЕК – Бизнис сала.

Главни теми на состанокот беа состојбата на пазарот за електронски комуникации, промена во регулативата на АЕК и предизвиците во планирањето на радиофреквенциите.