IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Prezantimi i raportit të katërt për punën e AVMS dhe AEK

Me ftesë të EurothinK, NEXT-EM mori pjesë në Prezantimin për raportin e katërt monitorues mbi punën e AVMU-së dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike në kuadër të projektit "Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Rregullatorëve të Medias - Watch Proformance", mbajtur më 13 dhjetor 2017. në sallën publike në orën 11.30.

Eurothink - Promovimi i studimit "Sfidat në menaxhimin e IPA-s"

Me ftesë të Eurothink, NEXT-EM dooel mori pjesë në studimin "Sfidat në menaxhimin e Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit" të mbajtur më 11 dhjetor 2017. në Hotel Holiday Inn, Dhoma e Sallës, në orën 10.00 Studimi u përgatit nga Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, dhe u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni.

JURIDICA PRIMA - "PYETJET AKTUALE NË LIDHJE ME PUNËN E REGJISTRIT QENDROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE TË SUBJEKTEVE LIGJORE"

Me ftesë të Juridika Prima - Instituti për Hulumtime Ligjore dhe Ekonomike dhe Edukim, NEXT-EM mori pjesë në një Seminar mbi Çështjet Aktuale lidhur me punën e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë dhe personat juridikë, të mbajtur më 30 nëntor 2017. në Hotel Continental Shkup, duke filluar nga ora 10.30.

AEK – Takim i dytë publik për vitin 2017.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM DOOEL mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2017. e cila u mbajt më 29 nëntor 2017. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK - Salla e Biznesit.

IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD

Ftesë për IGF MKD / IGF MKD - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Parë të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, një iniciativë kombëtare brenda strukturës globale Forumi Global i Qeverisjes së Internetit nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara, EuroDIG (Dialogu Europian mbi Qeverisjen e Internetit)
dhe SEEDIG (Dialogu i Evropës Juglindore mbi Qeverisjen e Internetit). Veprimtaria u mbajt më 28 nëntor 2017, në amfiteatrin e MPJ-së, si partner pritës dhe institucional, duke filluar nga ora 11:00.

     
Syndicate content