IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Gëzuar festat

Nxitja e një raporti hulumtimi

Forumi Maqedonas kundër Varfërisë pati një prezantim të raportit nga hulumtimi "Sfidat dhe problemet e qytetarëve në përdorimin e shërbimeve të administratës publike" të mbajtur më 25 dhjetor 2017 në sallën publike të Shkupit. Gjithashtu u ndoq nga NEXT-EM dooel.

Analiza "Zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së në periudhën 2013-2016"

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Maqedoni më 14 dhjetor 2017, në ora 12: 00 në Hotelin Aleksandar Palace në Kongresin II, promovoi analizën "Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në periudhën 2013-2016".

Prezantimi i raportit të katërt për punën e AVMS dhe AEK

Me ftesë të EurothinK, NEXT-EM mori pjesë në Prezantimin për raportin e katërt monitorues mbi punën e AVMU-së dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike në kuadër të projektit "Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Rregullatorëve të Medias - Watch Proformance", mbajtur më 13 dhjetor 2017. në sallën publike në orën 11.30.

Eurothink - Promovimi i studimit "Sfidat në menaxhimin e IPA-s"

Me ftesë të Eurothink, NEXT-EM dooel mori pjesë në studimin "Sfidat në menaxhimin e Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit" të mbajtur më 11 dhjetor 2017. në Hotel Holiday Inn, Dhoma e Sallës, në orën 10.00 Studimi u përgatit nga Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, dhe u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni.

     
Syndicate content