IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Konferenca: Nisma Qytetare për Ndryshimin e Ligjeve

Fondacioni Westminster për Demokraci dhe Shkolla e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun organizuan një konferencë që u mbajt më 27 shkurt (të martën) nga ora 10:30 - 12:15 në H. Pallati i Aleksandrit në Shkup. Tema është bashkëpunimi mes Parlamentit dhe organizatave të shoqërisë civile, sidomos nga aspekti i iniciativave legjislative që lidhen me të drejta të ndryshme njerëzore dhe nxiten nga vetë qytetarët.

Prezantimi i raportit të pestë për punën e AVMS dhe AEK

Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit "Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat - Proformance Watch".

Gëzuar festat

Nxitja e një raporti hulumtimi

Forumi Maqedonas kundër Varfërisë pati një prezantim të raportit nga hulumtimi "Sfidat dhe problemet e qytetarëve në përdorimin e shërbimeve të administratës publike" të mbajtur më 25 dhjetor 2017 në sallën publike të Shkupit. Gjithashtu u ndoq nga NEXT-EM dooel.

Analiza "Zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së në periudhën 2013-2016"

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Maqedoni më 14 dhjetor 2017, në ora 12: 00 në Hotelin Aleksandar Palace në Kongresin II, promovoi analizën "Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në periudhën 2013-2016".

     
Syndicate content