IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullator 2018

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Rregullator mbajtur nga 14 deri 16 maj 2018 vit në Hotel Metropol - Ohër. Për të pestin vit radhazi, AEC organizon Konferencën Ndërkombëtare Rregullator në mënyrë që të nxisë debat publik mbi çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e TIK, përmes shkëmbimit të mendimeve, në zgjidhje të problemeve të mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat. 

Liria dhe interneti në Maqedoni

Fondacioni për Shoqëri të Hapur - Maqedoni (FOSM) dhe Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis organizuan Konferencën "Liria dhe Interneti në Maqedoni", mbajtur më 11 maj (e premte) 2018. në Muzeun e Artit Bashkëkohor në ora 11:00.

Promovimi i "Analizës Krahasuese - Raportet e KE"

EUROTHINK - Qendra për Strategjitë Evropiane dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni (FOSM) çdo vit pas publikimit të Raportit për Maqedoninë në Komisionin Evropian, përgatisin një Analizë Krahasuese për katër raportet e fundit. Këtë vit, 2018, të dy organizatat përgatitur edicionin e nëntë të Analizës Krahasuese që mbulon periudhën 2014-2018. Analiza u prezantua më 19 prill 2018 në Hotel Holiday Inn midis orës 11 dhe 13.

URIME FESTAT E PASHKEVE

PËRFUNDIMI FINAL "Prezantimi i një raporti monitorues mbi punën e AVMS dhe AEK"

Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit "Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat - Proformance Watch".

     
Syndicate content