IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

JURIDICA PRIMA - "PYETJET AKTUALE NË LIDHJE ME PUNËN E REGJISTRIT QENDROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE TË SUBJEKTEVE LIGJORE"

Me ftesë të Juridika Prima - Instituti për Hulumtime Ligjore dhe Ekonomike dhe Edukim, NEXT-EM mori pjesë në një Seminar mbi Çështjet Aktuale lidhur me punën e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë dhe personat juridikë, të mbajtur më 30 nëntor 2017. në Hotel Continental Shkup, duke filluar nga ora 10.30.

AEK – Takim i dytë publik për vitin 2017.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM DOOEL mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2017. e cila u mbajt më 29 nëntor 2017. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK - Salla e Biznesit.

IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD

Ftesë për IGF MKD / IGF MKD - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Parë të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, një iniciativë kombëtare brenda strukturës globale Forumi Global i Qeverisjes së Internetit nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara, EuroDIG (Dialogu Europian mbi Qeverisjen e Internetit)
dhe SEEDIG (Dialogu i Evropës Juglindore mbi Qeverisjen e Internetit). Veprimtaria u mbajt më 28 nëntor 2017, në amfiteatrin e MPJ-së, si partner pritës dhe institucional, duke filluar nga ora 11:00.

Eurothink - Prezantimi i një raporti monitorues mbi punën e AVMS dhe AEK

Me ftesë të Eurothink, NEXT-EM mori pjesë në një prezantim në raportin e monitorimit për punën e AVMU-së dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike, e cila u mbajt më 28 shtator 2017. në Hotel Holiday Inn, Hall Shkallë në 11.30.

AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullator 2017

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Rregullator mbajtur nga 24 deri 26 maj 2017 vit në Hotel Metropol - Ohër. Së pesti vit radhazi, AEC organizon Konferencën Ndërkombëtare Rregullator në mënyrë që të nxisë debat publik mbi çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e TIK, përmes shkëmbimit të mendimeve, në zgjidhje të problemeve të mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat.

     
Syndicate content