IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Marrëveshje partneriteti me GLOBALSIGN

NEXT-EM Ltd nënshkroi një marrëveshje partneriteti me GLOBALSIGN për biznes dhe bashkëpunim teknik në fushën e sigurisë të dhënave dhe siguria e internetit.

Next-Em e aktivizoi Web faqen e redizajnuar

Me kënaqësi të madhe Ju informojmë që Next-Em dooel, e aktivizoi web faqen e re, me ndryshime të dizajnit virtual.

Kontratë partneriteti me Hybsys

Me nënshkrimin e kontratës për bashkpunim strategjik, NEKST-EM u bë përfaqësues oficial i: Sangoma, Digium dhe Polycom, emra të njohur në botën e IP telefonimit.

Kontratë për bashkëpunim me Universitetin Europian

NEKST-EM nënshkruajti kontratë për bashkëpunim me universitetin e pare privat – Universitetin e Europës, me anë të të silit do të iu mundësohet studentëve të informatikës të ndjekin mësim praktik dhe nëpërmjet punës në proekte të zgjedhura me vëmendje, të gjejnë menyrë që njohuritë teorike t’i praktikojnë në situate reale.

Rritje e paketave në HOSTIRAJ.com.mk

Për shkak të interesit të madh për shërbime hosting-u në periudhën e kaluar, NEKST-EM vendosi që t’i rrisë kapacitetet e veta dhe të bëj një surprizë të vogël për përdoruesit e deri-tanishëm dhe të ardhshëm.

     
Syndicate content