IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

URIME FESTAT E PASHKEVE

 

 

NEXT-EM , të gjithë besimtarëve të fesë katolike dhe ortodokse si dhe bashkëpunëtorëve të saj , ua uron festat e Pashkëve , me dëshirë për sëhndet të mirë , fat dhe sukses në bashkëpunimin e mëtutjeshëm.

Ofertë për SSL sertifikate

Me qëllim që t'a nxitim sigurimin e Internet shërbimeve në Republikën e Maqedonisë, Next-Em DOOEL, në treg ofron një sasi të madhe SSL sertifikatesh, me kushte të volitshme dhe aktivim të shpejtë.

U startua shërbimi i ri i monitoring-ut

Partneriteti mes Next-Em DOOEL dhe Panopta LLC, rezultoi me startin e shërbimit të ri të monitoring-ut, i cili përdoruesve do të iu ofron që në kohë reale t'i mbikqyrin gjendjet e Web faqeve të veta. 

Next-Em - Partner teknologjik i Web portalit të TV Sitel-it

Next-Em DOOEL e zgjëroi bashkëpunimin me TRD Sitel për nevojat e Web faqes së tyre, www.sitel.com.mk, me nënshkrimin e kontratës për parneritet teknologjik dhe mirëmbajtje të sistemeve kompjuterike.

 

Nënshkrim i kontratës për bashkëpunim biznesi dhe teknik me PM KOMPJUTERI

 NEKST-EM nënshkruajti kontratë partneriteti me PM KOMPJUTERI prej Prilep për bashkëpunim biznesi dhe teknik që përfaqëson ndërmjetësim me përdoruesit për përdorimin e prodhimeve dhe shërbimeve të NEKST-EM-it. Kontrata, fillimisht, kryesisht përfaqëson:

     
Syndicate content