IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

AEK – Takim i dytë publik për vitin 2017.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM DOOEL mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2017. e cila u mbajt më 29 nëntor 2017. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK - Salla e Biznesit.

Takimi u hap nga Drejtori i Agjencisë, z. Saso Dimitrioski.
Në këtë takim u prezantuan këshilltarët dhe drejtorët e departamenteve për Mbështetjen Kombëtare të DVB-T-Jonce Grozdanoski, Shtetit të Tregut të Komunikimeve Elektronike - Kristina Bozinovska, Mbrojtjen e Përhershme dhe Cilësore të të Drejtave të Përdoruesve të Fundit - Vlatko Spirkoski, Kompetencat, procedurat dhe rezultatet nga puna e Komisionit të AAC për çështjet e kundërvajtjes - Dafina Paunovska, Rezultatet e ri-planifikimit të UHF-së - Lidija Paunovska dhe GIS dhe WEB kolektor i infrastrukturës nëntokësore Rrjeti TC - Boris Arsov.