IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

AEC - Takimi i parë publik për vitin 2013.

Agjencia për komunikime elektronike organizoi takimin e parë publike për vitin 2013 e mbajtur më 17 maj, 2013. në ora 10, Panairin e Shkupit - Salla e Biznesit. Me ftesë të Agjencisë, Ekipi menaxhues i NEXT-EM mori një pjesë të takimit.

Duke ndjekur parimin e punës së tij transparente, për të gjitha palët e interesuara, informacioni dhe prezantimi i work AEC, strategjitë, planet dhe drejtimet e zhvillimit të tregut, dhe kështu për të shënuar Ditën Botërore të Telekomunikacionit dhe shoqërinë e informacionit - 17 maj u mbajt takimi dhe NEXT-EM si subjekt e tregut të komunikimeve elektronike, ka marrë pjesë në mënyrë aktive. Përfaqësuesit e AEC gjithëpërfshirëse prezantuan punën e tyre dhe më interesante ishte promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët dhe operatorët, KESH liste celular aplikimit, dhe celular aplikimit AEC kalkulator.