IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

AEC - Software Promovimi për regjistrin elektronik

 Agjencia për komunikime elektronike të zhvilluara "Software për regjistrin elektronik për rrjetet telefonike publike dhe infrastrukturë" dhe ajo ka nisur sot, 14 dhjetor (e premte) në 23:00, Room M6, amfiteatri.

Regjistri elektronik është një pikë qendrore në vendin ku të dhënat do të mblidhen për linjat e telekomunikacionit nëntokësore dhe lart dhe infrastrukturë, të gjithë operatorët, duke i lejuar ata për mbrojtje më të madhe nga dëmtimi gjatë ndërtimit, qasje të lehtë për të informacionit dhe të të dhënave për objekte të kohës së lirë publikim e cila do të promovojë përdorimin më të madh të kapaciteteve ekzistuese.
Veprimtaria u ndoq nga mysafirë të shquar nga industria e telekomunikacioneve, si dhe përfaqësues nga sektori arsimor në Republikën e Maqedonisë, mori pjesë edhe në ftesën e ekipit të menaxhimit të KESH NEXT-EM. Nga Agjencia për komunikime elektronike të zbatuara regjistrin e parë dhe e vetme software elektronike e infrastrukturës së komunikimeve elektronike publike në rajon.