IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

AEC - Takimi i dytë publike për vitin 2011

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, Ekipi menaxhues i NEXT-EM Ltd mori pjesë në takimin e dytë publike për vitin 2011 të mbajtur në Holiday Inn në Shkup.

Duke ndjekur parimin e funksionimit të saj transparente, AEC, këto takime janë organizuar për të mundësuar të gjithë aktorët për të informuar dhe të njihen me veprimet e tij, strategjitë, planet dhe drejtimet e veprimtarisë së saj. Ajo ka shkëmbimin e ideve, informatave, kërkesat dhe pikëpamjet mbi promovimin e punës së Agjencisë dhe të gjitha palët në treg për komunikimet elektronike. Ky dëgjim publik ishte i pasur me shumë prezantime dhe diskutime nga të dy anët e AEC dhe subjektet e prekura nga një çështje të caktuar.

Agjencia për komunikime elektronike në mënyrë që të promovojë komunikimeve elektronike dhe mbështetjen e teknologjive të reja dhe inkurajimin e përdorimit të broadband, organizoi një garë për të zhvilluar aplikacione për telefonin celular. Kushtet për pjesëmarrje janë postuar në faqen e internetit të Agjencisë www.aek.mk, prezantime dhe aplikimet e përfshira në zgjedhjen përfundimtare dhe më të mirë të tre kërkesat janë botuar në pjesën e dytë të takimit.