IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..

Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

АЕК – Прв јавен состанок за 2013 год.

Агенцијата за електронски комуникации организираше Прв јавен состанок за 2013 год. кој се одржа на 17 Мај 2013 год. со почеток во 10 часот, во Управната зграда на Скопски Саем – Бизнис Сала. На покана на Агенцијата, на состанокот учество зема и менаџерскиот тим на НЕКСТ-ЕМ дооел

По принципот на своето транспарентно работење, со цел да на сите заинтересирани страни им овозможи, информирање и запознавање со нејзината работа, стратегии, планови и насоки на развој на нејзиното работење, а притоа да се одбележи и Светскиот ден на телекомуникации и информатичко општество - 17 Мај. НЕКСТ-ЕМ дооел како субјект на пазарот за електронски комуникации, зема активно учество. Освен тоа што претставниците на АЕК, сеопфатно ја презентираа својата работа, интересно беше промовирањето на електронските сервиси за граѓаните и операторите, мобилна апликација АЕК именик, и мобилна апликација АЕК калкулатор.